Aktuálně z Renocaru

Společně s ParaCENTREM Fenix roztáčíme život naplno!

Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí něčeho skutečně důležitého.

V Renocaru jsme odstartovali dlouhodobou spolupráci s ParaCentrumFenix na projektech začleňování vozíčkářů zpět do aktivního života.

Prvním společně realizovaným projektem byl nákup fyzikální cévní terapie Bemer ve výši 40.000 Kč, který rozšíří sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek. Terapie Bemer podporuje všechny metabolické procesy v těle, urychluje hojivé a růstové procesy, zlepšuje fyzickou i duševní výkonnost a lze ji využít jako podpůrnou terapii při všech onemocněních souvisejících s poruchou cévní cirkulace. Pomáhá pacientům s chronickými i běžnými zdravotními obtížemi ve všech věkových kategoriích a je i výkonnou rehabilitační pomůckou. Jednoznačně zvyšuje kvalitu života, a to i lidem s genetickým nebo poúrazovým handicapem. Budou si jej moci zapůjčit všichni klienti ParaCENTRA Fenix (v současné době jich je už přes 700 z celé ČR), kteří potřebují prokrvit ochrnuté části těla, urychlit hojení a léčbu proleženin, tzv. dekubitů nebo k léčbě opakovaných uroinfekcí.

ParaCENTRU Fenix pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, usnadňuje jim přechod z rehabilitačního ústavu do domácího prostředí, udržuje a rozvíjí jejich zbytkový potenciál, podporuje je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti. Nabízí jim možnost využití startovacího bezbariérového bytu. Zajišťuje komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu a osobní asistenci. Nabízí sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Funguje také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Šíří osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizuje pravidelné společenské akce – Ples pro Fenix a Dražbu pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou.

Jedním z klíčových témat pro klienty ParaCENTRA Fenix je mobilita, schopnost pohybu a zapojení do společnosti.

Zapojte se do pomoci i Vy. Každá pomoc se počítá. Chci přispět