Whistleblowing


Oznámení o možném protiprávním jednání.

Příslušnými osobami pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

Daniela Couralová
Email:  whistleblowing@renocar.cz
Tel.: +420 734 684 790
Řípská 5c, 627 00  Brno

Nazzarena Florio
Email:  whistleblowing1@renocar.cz
Tel.: +420 261 393 642
Lipová 280, 251 01 Čestlice