BMW UDRŽITELNOST


AUTOMOBILY, MATERIÁLY & VÝROBA.

 

BMW NA CESTĚ K UDRŽITELNĚJŠÍ BUDOUCNOSTI.


Udržitelnost ve výrobě, u vybavení a ve spotřebě. Naše vozy a jejich výroba ukazují, jak jako společnost v těchto oblastech vnímáme naši odpovědnost. A také to, jak tuto odpovědnost přebíráme. Více informací o tom, co děláme a co všechno plánujeme.

BMW Elektromobilita.

BMW Group od roku 2021 přinesla na silnice již 1 000 000 elektrifikovaných vozů.
 

Opatření pr úsporu energie.

Díky přechodu na LED osvětlení v 16 továrnách BMW Group od roku 2018 ročně ušetří 130 mil. kWh elektrické energie.

Snížení emisí CO2.

V období od roku 2006 do roku 2022 bylo dosaženo 78,1 % snížení emisí vznikajících při výrobě každého vozu BMW Group.

RADĚJI RECYKLACE NEŽ ODPAD.


 

Rybářské sítě.

Podlahové panely v BMW iX, stejně jako v novém BMW X1 a BMW i5, jsou vyrobeny z plastového vlákna, které se získává z dosloužených rybářských sítí, podlahových krytin a odpadu z výroby plastů. Použité díly vnitřního a vnějšího obložení vykazují o 25 % nižší emise CO2 než konvenčně vyráběné komponenty.

Recyklace plastů.

Recyklované materiály se používají v mnoha komponentech vozů BMW. Například obložení zavazadlového prostoru BMW i5 je vyrobeno minimálně z 50 % recyklovaného plastu. V případě držáků nárazníků, vnitřní struktury dveřních výplní, lišt čelního okna a rámu přední kapoty BMW iX je to dokonce 100 %.

Vlákna kaktusu.

BMW Group ve spolupráci se start-upovými firmami vyvíjí inovativní povrchy na biologické bázi. Například nově vyvinutý materiál Deserttex™ se skládá z rozemletých kaktusových vláken a polyuretanové matrice na biologické bázi. Tímto způsobem lze vyhýbání se produktům živočišného původu kombinovat s významným snížením emisí CO₂.

VÍTR, SLUNCE A INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE


 

Větrná energie.

Každá ze čtyř větrných turbín v areálu továrny BMW Group v Lipsku dosahuje jmenovitého výkonu 2,5 MW. Pokrývají přibližně jednu osminu spotřeby elektrické energie celé továrny. Inteligentní úložná farma, v níž je v síti propojeno až 700 baterií BMW i3, ukládá přebytečnou energii ze čtyř větrných turbín v době jejího přebytku a dodává ji zpět do sítě, když je větru nedostatek.

Solární energie.

Solární elektrárna v továrně Dadong (Šen-jang) společnosti BMW Brilliance Automotive Ltd. byla schopna v roce 2022 vyrobit více než 21 MWh obnovitelné energie. Jde o výsledek zvětšování její plochy o 110 000 m2, což odpovídá přibližně 15 fotbalovým hřištím, na celkových 290 000 m2, k němuž došlo v rámci rozšiřování výrobního závodu v Šen-jangu.

BMW NA SEBE BERE ODPOVĚDNOST.


Udržitelnost u BMW zahrnuje mnoho aspektů: od kontroly dodavatelských řetězců až po podporu externích
programů dělá vše pro to, aby naše ekologická stopa byla co nejmenší.

Programy udržitelnosti BMW.
 

BMW Group je prvním německým výrobcem automobilů, který se připojil k projektu „Business Ambition for 1,5 °C“. To zahrnuje jejich závazek ke klimatické neutralitě v celém hodnotovém řetězci do roku 2050. V důsledku toho jsou automaticky členem programu OSN „Race to Zero“. Na druhou stranu je jejich dlouholeté členství v „Programu OSN pro životní prostředí“ dalším důkazem toho, jak vážně BMW Group udržitelnost bere.

 

Kobalt pro vývoj.
 

BMW Group usiluje o to, aby těžba a zpracování kobaltu byly v souladu s její filozofií udržitelnosti a mezinárodně platnými pracovními standardy. Za tímto účelem BMW Group s řadou dalších partnerů založila v roce 2018 mezioborovou iniciativu Cobalt for Development s cílem zlepšit pracovní a životní podmínky pracovníků při těžbě kobaltu v malém rozsahu v Demogratické republice Kongo.


 

Řízení dodavatelského řetězce
a logistika.

Vícestupňový proces zajišťuje odpovědnost za dodavatelskou síť ve všech příslušných oblastech BMW Group. Mezi tyto oblasti, v nichž BMW Group zavedla specifikace sociálních a ekologických standardů, patří využívání energií, logistika a vývoj komponentů, stejně jako rozvoj dodavatelů. Tato hlediska zanesla BMW Group jako rohodovací kridérium do procesu zadávání zakázek. Za účelem zavedení těchto ekologických a sociálních standardů je spolutvůrce iniciativy odpovědného dodavatelského řetězce (RSCI), která byla za tímto účelem založena. Již dnes v některých případech spoléhá na zásobování továren na elektrické nákladní vozy a podporuje iniciativy zaměřené na organizaci námořní přepravy vozidel produkující méně emisí.

OTÁZKY A ODPOVĚDI


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NA TÉMA AUTOMOBILY & MATERIÁLY.

Jak moc jsou elektrické vozy skutečně orientované na budoucnost?

Například u čistě elektrického BMW iX3 je CO2 stopa při použití průměrného evropského energetického mixu (při srovnání hodnot spotřeby podle WLTP) o přibližně 30 % příznivější než u referenčního BMW X3 sDrive20d. Pokud se baterie nabíjí výhradně elektřinou z obnovitelných zdrojů energie, činí úspora emisí CO2 dokonce přibližně 60 %.

Jaká je životnost baterie elektrického vozu?

Zkušenosti BMW Group vycházejí z více než 10 let, během nichž na trh uvedla více než jeden milion elektrifikovaných vozů. Proto při koupi nového plug-in hybridního nebo elektrického BMW i získáte prodlouženou záruku na vysokonapěťovou baterii s omezením do 160 000 km najetých kilometrů.

Více

Z čeho se skládá baterie v elektrickém voze?

Lithium-iontová baterie se skládá ze čtyř komponentů: katody, anody, separátoru a elektrolytu. Klíčovými faktory kvality baterie jsou nejen přesná množství a následně kvalita jednotlivých složek, ale také způsob, jakým jsou jednotlivé komponenty kombinovány a zpracovávány.

Jaké materiály budoucnosti se používají ve vozech BMW?

Používáním regenerativních vzácných surovin, přírodních vláken, recyklovaných plastů, veganských alternativ kůže a recyklovatelných textilií se BMW Group snaží zvýšit obecné povědomí o udržitelných materiálech a nabídnout transparentní pohled na svou cestu k udržitelné budoucnosti.
 

Z pohledu BMW Group dokáže pouze komplexní přístup při nakládání se zavedenými i novými materiály dlouhodobě udržitelně snížit emise CO2. Z tohoto důvodu BMW Group nejen urychluje úspěšný rozvoj trhu s druhotnými materiály, ale také zintenzivňuje spolupráci s inovativními start-upy v oblasti materiálů budoucnosti.

Co dělá BMW pro recyklacy baterií elektrických vozů?

BMW Group se drží motta „Design for Recycling“ (navrženo pro recyklaci). Proto vidí vývoj a výrobu každého nového vozu BMW jako položení základů pro ekologický způsob recyklace. To se týká i vysokonapěťových baterií v elektromobilech, které jsou na konci svého životního cyklu. Kromě sekundárního využití baterií jako stacionárního úložiště elektrické energie pro stabilizaci veřejné elektrické sítě pracuje BMW Group ve spolupráci s různými partnery také na rozvoji recyklace a vytváření uzavřených materiálových cyklů (cirkulace) pro bateriové články.


ČASTO KLADENÉOTÁZKY NA TÉMA VÝROBA & DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC.

Jaké opatření uplatňuje BMW Group při nákupu surovin?

Zajištění dodržování environmentálních a sociálních standardů v dodavatelské síti je JASNĚ deklarovaným cílem BMW Group. Zahrnuje zejména dodržování lidských práv a udržitelnou těžbu surovin. Potenciální rizika vznikají především při výrobě a následném zpracování 37 surovin a skupin materiálů, které jsou pro nás relevantní. Příkladem je přírodní kaučuk, wolfram, lithium a kobalt. Těmto rizikům čelíme standardizovanými, preventivními a reaktivními opatřeními přizpůsobenými jednotlivým surovinám, jakož i opatřeními specifickými pro BMW Group.

Jaké standardy udržitelnosti platí pro dodavatele BMW?

BMW Group uplatňuje velké množství opatření k zajištění environmentálních a sociálních standardů v rámci své dodavatelské sítě. BMW očekává, že všichni dodavatelé zavedou účinný program řízení ochrany životního prostředí, budou dodržovat ekologické standardy a neustále minimalizovat spotřebu zdrojů a dopady na životní prostředí (energie, voda, odpad, emise atd.). Ke kontrole dodržování jednotlivých opatření jsou využívány různé činnosti, například audity.

Co jsou to emise CO2?

Emise CO₂ vznikají například při spalování uhlíkatých materiálů, jako je ropa, uhlí a dřevo. Množství emisí CO₂ proto od dob industrializace enormně vzrostlo. Původci emisí CO₂ jsou výrobci elektřiny a tepla, průmysl, ale také domácnosti. Pokud jde o automobilový průmysl, emise CO₂ mohou vznikat při výrobě, používání i likvidaci vozidel. Proto se BMW Group u všech tří problémových oblastí snaží cíleně snižovat emise CO₂.

Jak mi BMW pomáhá snížit emise CO2?

Přechod na elektrifikovaný model BMW může snížit individuální CO₂ stopu během fáze používání ve srovnání s vozem vybaveným klasickým spalovacím motorem. Technologie jako Zóny eDrive navíc pomáhají plně využít potenciál plug-in hybridních vozů BMW. Aplikace My BMW (digitální řešení pro podporu Vaší elektromobility) navíc nabízí chytré funkce pro podporu jízdního stylu šetřícího zdroje.

 

Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂ a spotřebě elektřiny byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou v potaz i volitelnou výbavu ovlivňující dojezd. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu (v tomto případě dostupnou na německém trhu). U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 již nejsou k dispozici oficiální hodnoty podle NEDC, ale pouze podle WLTP. Kromě toho jsou hodnoty NEDC od 1. ledna 2023 na základě nařízení EK 2022/195 z osvědčení o shodě (COC listů) vymazány. Další informace o postupech měření WLTP a NEDC naleznete na www.bmw.de/wltp